Hayygoat Marketing

Selangor - Malaysia
Call E-mail
Directions
 • Closed
  • Sunday:
   Closed
  • Monday:
   08:30 AM - 05:30 PM
  • Tuesday:
   08:30 AM - 05:30 PM
  • Wednesday:
   08:30 AM - 05:30 PM
  • Thursday:
   08:30 AM - 05:30 PM
  • Friday:
   08:30 AM - 05:30 PM
  • Saturday:
   Closed
Phone 03-8923 1600
Address No. 17, Jalan 9/2, Taman IKS, 43650, Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia

Featured Products

Videos

susu kambing hayygoat

Annoucements

Terlalu banyak kerja?, kekurangan idea?... perlukan tenaga?... hurmmm kami ada penyelesaiannya!! cubalah susu kambing Hayygoat sekarang!! cergaskan minda dan tenaga anda dengan minuman sunnah susu kambing!!

kurang gemar dengan perisa asli susu kambing?.. kenapa tidak mencuba susu kambing berperisa coklat, mmmmmm~ lazat!!! ... susu kambing Hayygoat boleh ...

About Us

Pan 360

PRODUK SUSU KAMBING HAYYGOAT

 • 1kg Asli = RM70 
 • 1kg Coklat = RM70 

 • Botol 500grm Asli = RM40
 • Botol 500grm Coklat = RM40

 • Sachet 20 paket kecil x 23grm Asli = RM39
 • Sachet 20 paket kecil x 23grm Coklat = RM39

 • Papan sachet 20 paket kecil x 23grm Asli = RM39
 • Papan sachet 20 paket kecil x 23grm Coklat = RM39

 •  Harga tidak termasuk kos penghantaran

produk list
Send Us an Email